Tuesday, 20 February 2024

ฝันเห็นงูสีทอง

ทํานายความฝัน ฝันเห็นงูสีทอง

ด้านความรัก

รักที่เริ่มในวงงานกําลังผลิบาน อาจมีโอกาสเดินทาง ไกลร่วมกับคนที่ท่านแอบพึงใจ หรือคนที่แอบพึงใจท่านอยู่ ได้ใกล้ชิดกับคนต่างเพศที่ท่านสนใจ มีโอกาสสานไมตรีจนเกิดความรัก ท่านที่มีคนรักแล้ว คนรักจะรักท่านมาก หากมีกําหนดการหมายหมั้น เตรียมวิวาห์ก็จะราบรื่นดี ส่วนท่านที่มีคู่ครอง ให้ระวัง หากมีเรื่องชู้สาว คาวโลกีย์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่ จะพลอยเดือดร้อนไปถึงหน้าที่การงานของท่านด้วย

ด้านการงาน

งานค่อนข้างล่าช้า อาจไม่ทันเป้าหมายที่กําหนดไว้ ผลงาน ไม่ค่อยงามเท่าที่ควรจะเป็น มีเกณฑ์เดินทางไปในที่ต่างๆ บ้างเพื่อทํางานหรือติดตามเร่งรัดงาน มีโอกาสเริ่มงานใหม่หรือเปลี่ยนงาน

ด้านการเงิน

รายได้จะนําความไม่สบายใจมาให้ การเงินเริ่มรัดตัวไม่ค่อย ดีนัก การเงินของท่านเริ่มเข้าสู่ “ขาลง”

ด้านสุขภาพและข้อควรระวัง

ท่านอาจเจ็บตัว เดือดร้อนรําคาญใจ เป็นปัญหาที่มาจากเรื่อง ชู้สาว ระวังเรื่องที่เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ภูมิต้านทานตกต่ํา มีเกณฑ์เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ระวังเคราะห์ร้ายอันเกิดจากการเข้าไปในที่มืด ที่เปลี่ยว ที่ คับแคบ เช่น ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ จะถูกทําร้าย หรือทําร้าย ผิดตัวได้
ฝนตก น้ําท่วม อากาศที่เปลี่ยนแปลงจะทําให้ท่านพลาด จากธุระสําคัญเรื่องหนึ่ง ไม่ควรขับรถฝ่าลม ฝ่าแดด หรือฝ่าฝน ไม่ควรดื่มน้ําที่ท่านไม่รู้จักแหล่งที่มา หรือวางใจไม่ได้ในเรื่องความสะอาด

 

ทํานายฝันเลขเด็ดแม่นๆฟรี เลขมงคล เลขเด่นนำโชค

เลขเด่น  56 , 66 , 559 , 55 , 566 , 568

 

ติดตามทํานายฝัน ฝันเลขเด็ด ข่าวสาร เลขเด็ด เลขดัง สำนักหวยดัง ดูใบตรวจหวย ส่งตรงทั่วไทยที่นี้